Hoài Ly Nguyễn

Bé mình học ở đây sau một năm thì tiếng Anh rất tốt, có thể trò chuyện bình thường với người nước ngoài. Kể từ khi đi học bé ngoan lên thấy rõ. Ở trường cô giáo rất chu đáo và nhiệt tình. Like!