Chị Huệ

Sân trường và lớp học thoáng mát. Cô giáo chăm trẻ chu đáo. Trường có camera. Học phí vừa phải. Chỉ đóng tiền học chính; còn học phụ đạo thêm môn nào thì đóng thêm cho môn đó thôi (ví dụ: anh văn, vẽ, nhịp điệu, võ thuật, v.v.)