Hoài Ly Nguyễn

Bé mình học ở đây sau một năm thì tiếng Anh rất tốt, có thể trò chuyện bình thường với người nước ngoài. Kể từ khi đi học bé ngoan lên thấy rõ. Ở trường cô giáo rất chu đáo và nhiệt tình. Like!
Sân trường và lớp học thoáng mát. Cô giáo chăm trẻ chu đáo. Trường có camera. Học phí vừa phải. Chỉ đóng tiền học chính; còn học phụ đạo thêm môn nào thì đóng thêm cho môn đó thôi (ví dụ: anh văn, vẽ, nhịp điệu, võ thuật, v.v.)