Ngân Kim

Mình gửi cháu ở đây được 3 tháng và thấy sự tiến bộ rõ rệt, bé năng động và hòa nhập hơn rất nhiều. Mội trường dịch vụ tốt , các cô cũng hiền lành và tân tâm. Hy vọng trường sẽ tiếp tục phát triển. Các ba mẹ nên cân nhắ