Kinh nghiệm dạy con

Nhừng điều cần làm khi đưa con đến trường
Những điều rất đơn giản như cư xử hòa nhã, cố gắng học hỏi, vui vẻ và làm hết sức. Nhưng, hằng ngày, bạn nên nói với con trẻ. Nếu bạn không nói với con, chúng sẽ nhanh chóng quên mất. Và, khi lớn lên, có lúc, con phải tự hỏi r