Author: Cô giám thị

Những điều rất đơn giản như cư xử hòa nhã, cố gắng học hỏi, vui vẻ và làm hết sức. Nhưng, hằng ngày, bạn nên nói với con trẻ. Nếu bạn không nói với con, chúng sẽ nhanh chóng quên mất. Và, khi lớn lên, có lúc, con phải tự hỏi r
Lớp nhà trẻ – Trường mầm non Hoa Lan được các cô chăm sóc chu đáo. Các con sẽ thật an toàn về thể chất và tinh thần. Hằng ngày, các cô tổ chức hoạt động học ngắn thôi nhưng mang đến nhiều sự phát triển cho con. Chương trình đ